بیمه اتومبیل

در کشور ما اتومبيل بيشترين نقش را در مسافرت های درون شهری و ميان شهری به خود اختصاص داده است.

بطور كلی گروه بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبيل مورد بيمه، سرنشينان آن و اشخاص ثالث می باشد. 
خسارت‌هايی كه در اثر حوادث اتومبيل متوجه اشخاص ثالث می شود به موجب بيمه نامه شخص ثالث مورد تامين قرار می گيرد.
بنابراين اين گروه بيمه را می توان به دو دسته بيمه بدنه و بيمه شخص ثالث تقسيم كرد.

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور ارائه خدمات مناسب ، پوشش های خود را به بیمه گذاران گرامی عرضه می کند.

بيمه شخص ثالث بيمه بدنه