جدول استعلام بیمه عمر

جدول استعلام بیمه آتیه کودک و نوجوان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 2.82 (11 رای)

جدول استعلام بیمه آتیه کودک و نوجوان

در بخش جدول بیمه آتیه کودک و نوجوان ، جداول و استعلام های پیشنهادی و متداول بیمه آتیه کودک و نوجوان را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید شرایط و نحوه پس انداز را مورد بررسی قراد دهید.

 جدول بیمه زندگی و سرمایه گذاری کودک و نوجوان

جداول زیر با توجه به انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.

1-این استعلام برای بیمه آتیه کودک و نوجوان (تا سن 12 سال) محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 1 سال.
*(این سن به صورت مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
3-روش پرداخت به صورت سالانه.
4-درصد افزایش سالانه مبلغ پرداختی 10 درصد.
5-پوشش های بیمه ای از سن 12 سالگی به بعد بیمه شده قابل ارائه می باشد و بر روی جداول استعلام زیر نیز لحاظ گردیده است.

لطفا روی حق بیمه پرداختی ماهانه در استعلام های زیر کلیک کرده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.
(همچنین استعلام ها با فرمت PDF نیز قابل دریافت می باشد)

جدول بیمه عمر کودک و نوجوان
حق بیمه 20 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 160 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 30 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 180 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 40 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 200 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 50 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 220 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 60 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 240 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 70 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 260 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 80 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 280 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 90 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 300 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 100 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 320 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 120 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 334 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 140 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)