جدول استعلام بیمه عمر

جدول استعلام بیمه عمر بزرگسال

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 3.97 (46 رای)

جدول استعلام بیمه عمر بزرگسال

در بخش جدول بیمه عمر پاسارگاد بزرگسال ، جداول،نرخ تعرفه ها و استعلام های پیشنهادی و متداول را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید شرایط و نحوه پس انداز و پوشش های بیمه ای را مورد بررسی قراد دهید.

 جدول بیمه عمر و تامین آیته بزرگ سال

جداول زیر با توجه به انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای سن 12 سال) محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 30 سال
*(این سن به صورت مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
3-مدت بیمه نامه 30سال
4-روش پرداخت به صورت سالانه
5-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد
6-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است.
7-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ نشده است.
8-پوشش بیماریهای خاص دارد.
9-پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل می شود.

لطفا روی حق بیمه پرداختی ماهانه در استعلام های زیر کلیک کرده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.
(همچنین استعلام ها با فرمت Pdf قابل دریافت می باشد)

جدول و تعرفه بیمه عمر بزرگسال
 حق بیمه 20 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 160 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 30 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 180 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 40 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 200 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 50 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 220 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 60 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 240 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 70 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 260 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 80 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 280 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 90 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 300 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 100 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 320 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 120 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 334 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 140 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)