فرم ثبت نام در جشنواره تصویر کودکان

نام : (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی : (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد : (*) / /
ورودی نامعتبر
کد ملی :
ورودی نامعتبر
تلفن تماس :
ورودی نامعتبر
تلفن همراه : (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل :
ورودی نامعتبر
انتخاب تصویر کودک شما : (*)
لطفا تصویر کودک خود را با زدن دکمه Choose File وارد نمایید.